FANDOM


moveToRail pozwala przenieść element HTML z treści artykułu do bocznego paska.

Użycie Edytuj

Należy użyć klasy moveToRail na danym elemencie HTML. Jego treść (inner) zostanie przeniesiona do modułu. Jeżeli posiada atrybut data-title jego treść zostanie użyta jako tytuł modułu.

Przykład użycia:

<div class="moveToRail" data-title="Tytuł modułu">
  ...
</div>

Instalacja Edytuj

/* moveToRail by Duckey Detective */
$(function(){
  if($('.moveToRail').length) {
    $('.moveToRail').each(function(){
      $('<section class="railModule rail-module">' + ($(this).data('title') ? ('<h2>' + $(this).data('title') + '</h2>') : '') + $(this).html() + '</section>').appendTo('#WikiaRail');
 
      $(this).remove();
    });
  }
});
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.